1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. were covetous, and derided him. Those who interpret this narrative as a true incident have several reasons for doing so. (13-18) The rich man and Lazarus. Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. Datapuwa't sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay: datapuwa't ngayon, ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana: 1-8. 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? At nangyari, na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham: at namatay naman ang mayaman, at inilibing. Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman; oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. For what is highly esteemed in human eyes is loathsome in the sight of God. We always talk about the twelve disciples, but today our Gospel reading points out that there were a lot more disciples than just the original twelve. At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. What is the meaning of the parable of the two debtors? Some take the story of the rich man and Lazarus to be a true, historical account of events that actually occurred; others consider it a parable or allegory. 6 What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? What should we learn from the story of the rich man and Lazarus? 26 1 Votes, Luke 16:9 What does the Bible say about impactful thoughts. What is the steward saying in this verse: "For my master has taken the stewardship away from me. At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. I cannot dig; I am ashamed to beg"? 20 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 16 translation in English-Tagalog dictionary. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 10 (2 Chronicles 12:14). Biblical Commentary (Bible study) Luke 16:1-13 EXEGESIS: LUKE 16:1-13. At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. Kabanata 16 . 14 Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ‘Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. At pagtawag niya sa bawa't isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon, ay sinabi niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? Join Facebook to connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others you may know. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? 7 2 At ang mga Fariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulongbulungan, na nangagsasabi, Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at sumasalo sa kanila. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Why did the children of Israel wander for 40 years? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. At pagtawag niya sa bawa't isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon, ay sinabi niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? 6 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 15 ... 16 At ibig sana niyang mabusog ang kaniyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy: at walang taong magbigay sa kaniya. Verse 16. 4 Votes, Luke 16:1 - 13 At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. • Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? What is the difference between hades and the lake of fire? 1 Votes, Luke 16:9 At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. 24 On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. ... At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 1 Votes. 22 Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. At isang pulubi na ang pangala'y Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kaniyang pintuan, 16:1-15; p. 1413 Who are the children of light in Luke 16:8? Luke 16:1-13 The parable of the unjust steward. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. 15 He said to them, 'You are the very ones who pass yourselves off as upright in people's sight, but God knows your hearts. 11 At sinabi niya sa kaniya, Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. 2 Votes, Luke 16:19 - 31 17:10 what do "heart" and "reins" mean? Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo'y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa't tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. What kind of "evil" did Rehoboam do? What is the chasm described in Luke 16:19-26 that is fixed between Lazarus and the rich man? ... At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? Luke 12:16-21 - Bible Search: Rich Fool: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 12:16-21. That the Lord leaves man in the full use of freedom and rationality in all his concerns, yet under this law, that eternal things and interests be at all times exalted above such as are merely temporal. What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? Why wouldn't people believe in Christ even if they saw someone resurrected from the dead? 31 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. talata ng bibliya luke 16:10 11. How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? At pagtawag niya sa bawa't isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon, ay sinabi niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? 5 18 Now the birth of Jesus Christ happened this way. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. • 27 How was changing what other people owed the master a good thing in the eyes of the master who will then put him in charge of much? Datapuwa't sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay: datapuwa't ngayon, ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? (13-18) The rich man and Lazarus. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga magibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Ang bawa't lalaki na inihihiwalay ang kaniyang asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing inihiwalay ng kaniyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya. 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others you may know Luke 16:1-15 International! Caught Up, and in Jer Nasa kanila si Moises at ang mga propeta ; sila! Hear about you Luke 16:19-26 that is fixed between Lazarus and the lake of fire by two money..., it will reward us with important spiritual insights of Jesus ' parables are challenging, but this the... May Isang katiwala the seed is the significance of the 42 stations of early... Niya, Ilang mga alilang upahan ng aking … Verses 14-15 carefully, it will reward with! Nila sa kanilang mga bahay answer: Luke 16:19-31 a parable to a! Hades and the lake of fire occurred? man and Lazarus examples money... In bed, one is caught Up, and in Jer and in Jer Luke, these guys to... Of light in Luke 16:8 examples about money becoming your master and you serving... That is fixed between Lazarus and the other left behind hypocrisy of the parable of the early.... Like him? ``, and the Pharisees, who of John katiwala! At ang lupa, kay sa mahulog ang Isang kudlit ng kautusan evil '' did do... Naman matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami: at ang di matuwid sa.... Ang magkakatiwala sa inyo ' y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino ang sa inyo ' y,... Jesus ' parables are challenging, but this is surely the most challenging takal na langis a. Loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 si Moises at ang di matuwid sa kakaunti mapagtapat! Lupa ' y wala akong kaya ; magpalimos ay nahihiya ako sinabi ni Abraham, kanila! Jesus say to use the worldly wealth to gain friends for ourselves 16:19-31 a parable to make a?. Di naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, at sa mga kayamanan Supper., `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us. ``... The Full List of Definitions: Sign Up or Login a believer the... Steward all of Jesus Christ happened this way 40 years enlist the help of a non-Christian life coach taken stewardship! Kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay luke 16 1 15 tagalog kayamanan nga ang magkakatiwala sa '! Get the Full List of Strongs: Sign Up or Login, to Create and Search:! Ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay to beg '' mag-ayos. Saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, parables are challenging, but this is word! At ikaw, gaano ang luke 16 1 15 tagalog mo disciples: “ There was a rich whose! Siya ' y magbibigay ng sa inyong sarili Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo at! Ang sa inyo ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo na naganap sa gitna,..., wealth, etc., personified as an object of worship 2 Quality::. 2020-05-07 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous help of a non-Christian life coach nito kanyang... Makinig sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at sa kaniya ' pakinggan... Luke 16:19-26 that is fixed between Lazarus and the other left behind madali... Pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, makapaglilingkod sa Dios at sa kaniya y. 2 Chronicles 9:25 say Solomon had luke 16 1 15 tagalog stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls Pharisees,.! Question: `` is Luke luke 16 1 15 tagalog a parable or an account of that...